# Τμήμα Γραμματείες E-mail URL
1 Θεολογίας 2310 99.6980, -6981, -6982 info@theo.auth.gr www.theo.auth.gr
2 Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 2310 99.6680 -6681,-7220 info@past.auth.gr www.past.auth.gr
3 Φιλολογίας 2310 99.5244,-5245,-6630,-5246 info@lit.auth.gr www.auth.gr/lit
4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2310 99.5216, -5224, -5225, -5226 info@hist.auth.gr www.hist.auth.gr
5 Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 2310 99.5206,-5203,-5201 info@edlit.auth.gr www.auth.gr/edlit
6 Ψυχολογίας 2310 99.6887, -5204, -5205, -7304 info@psy.auth.gr www.psy.auth.gr
7 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2310 99.5183, -5184, -5185 info@enl.auth.gr www.enl.auth.gr
8 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2310 99.5174,-5176,-5177,-5178 info@frl.auth.gr www.frl.auth.gr
9 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2310 99.5241, -5236,-7549 info@del.auth.gr www.del.auth.gr
10 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2310 99.5243,-5238,-5264 info@itl.auth.gr www.itl.auth.gr
11 Μαθηματικών 2310 99.7950, -7910, -7930, -7940, -5324 info@math.auth.gr www.math.auth.gr
12 Φυσικής 2310 99.8120,-8130,-8140,-8150,-8160,-8430 info@physics.auth.gr www.physics.auth.gr
13 Χημείας 2310 99.7640, -7650, -7660, -7670, -7680 info@chem.auth.gr www.chem.auth.gr
14 Βιολογίας 2310 99.8250, -8260, -8270, -8280 info@bio.auth.gr www.bio.auth.gr
15 Γεωλογίας 2310 99.8450, -8460, -8470, -8480 info@geo.auth.gr www.geo.auth.gr
16 Πληροφορικής 2310 99.8410,-8420,-8436 info@csd.auth.gr www.csd.auth.gr
17 Νομικής 2310 99.5252,-5253,-5262,-5279,-5303,-6600 info@law.auth.gr www.law.auth.gr
18 Οικονομικών Επιστημών 2310 99.5254, -5258, -5278, -5261 info@econ.auth.gr www.econ.auth.gr
19 Πολιτικών Επιστημών 2310 99.5397,-5396 info@polsci.auth.gr www.polsci.auth.gr
20 Γεωπονική 2310 99.5187, -5189, -5193, -5194 info@agro.auth.gr http://www.agro.auth.gr
21 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 2310 99.5199, -5192, -5195, -5196 info@for.auth.gr www.auth.gr/forestry
22 Κτηνιατρικής 2310 99.5219,-5228,-5229,-5219,-5231 info@vet.auth.gr www.vet.auth.gr
23 Οδοντιατρικής 2310 99.9471, -9468, -9473, -9475 info@dent.auth.gr www.dent.auth.gr
24 Πολιτικών Μηχανικών 2310 99.5851,-5613,-5853,-5861 info@civil.auth.gr www.civil.auth.gr
25 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2310 99.5595,-5596,-5597,-5404 info@arch.auth.gr www.arch.auth.gr
26 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 2310 99.6112, -5401, -5402, -5403 webmaster@topo.auth.gr www.topo.auth.gr
27 Μηχανολόγων Μηχανικών 2310 99.6072,-6020,-6022,-6032,-6079 www.eng.auth.gr/mech/mech.html
28 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2310 99.6392,-6391,-6395 info@ee.auth.gr www.ee.auth.gr
29 Χημικών Μηχανικών 2310 99.6267,-6182,-6226 info@cheng.auth.gr www.cheng.auth.gr
30 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2310 99.4179,-1430 info@plandevel.auth.gr www.plandevel.auth.gr
31 Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 2310 99.5072,-5066,-5069,-5076 info@vis.auth.gr www.vis.auth.gr
32 Μουσικών Σπουδών 2310 99.1801,-1817,-1833 info@mus.auth.gr www.mus.auth.gr
33 Θεάτρου Γραμματείες 2310 99.2122,-2124 info@thea.auth.gr www.thea.auth.gr
34 Κινηματογράφου 2310 99.7161,-7077,-7398 info@film.auth.gr www.film.auth.gr
35 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2310 99.5048,-5028,-5056,-5057,-5060 info@eled.auth.gr www.eled.auth.gr
36 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2310 99.5064,-5058,-5059,-5086 info@nured.auth.gr www.nured.auth.gr
37 Φαρμακευτικής Γραμματείες 2310 99.7613,-7623 info@pharm.auth.gr www.pharm.auth.gr
38 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2310 99.5269,-5274,-5275,-5276,-1602,-8775 info@phed.auth.gr www.phed.auth.gr
39 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) 2310 99.1050,-1044,-1051,-1052 info@phed-sr.auth.gr www.phed-sr.auth.gr
40 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 2310 99.2062,-2063,-1951 info@jour.auth.gr www.jour.auth.gr
41 Γενικό Τμήμα Γραμματείες 2310 99.5992,-5622,-5991 info@gen.auth.gr www.gen.auth.gr