Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι

13-15 Οκτωβρίου 2000, Κυλικείο Θεολογικής Σχολής