Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι

Στα πλαίσια της «Φοιτητικής Εβδομάδας Α.Π.Θ.»
5-12 Μαΐου 2010. Καφετέρια Πάνω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.