Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι

Στα πλαίσια της «Φοιτητικής Εβδομάδας Α.Π.Θ.»
15-21 Μαΐου 2008, Κυλικείο Πάνω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.