Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι

5-12 Νοεμβρίου 2001, Κυλικείο Θεολογικής Σχολής