Παμφοιτητικό τουρνουά τάβλι

Στα πλαίσια της «Φοιτητικής Εβδομάδας Α.Π.Θ.»
14-20 Μαΐου 2009, Κυλικείο Πάνω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.